Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 12 2017

2920 28d6 390
Reposted fromnezavisan nezavisan viastonerr stonerr
Lubię noc. O trzeciej nad ranem można robić i mówić rzeczy, których nie da się robić czy mówić o trzeciej po południu.
— N. Roberts
Reposted fromborn2die born2die viastonerr stonerr
0756 2df0 390
Reposted fromunco unco viastonerr stonerr
6035 b352 390
9743 535c 390
Reposted fromolass olass viastonerr stonerr
6347 a06f 390
Reposted fromhormeza hormeza viastonerr stonerr
4314 5a77 390
To nie książka
Reposted frombeltane beltane viastonerr stonerr
9914 4135 390
Reposted fromgoetze goetze viastonerr stonerr
6747 347e 390
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viastonerr stonerr
    Nic nie jest oryginalne. Kradnij ze wszystkiego, co wpływa na twoją inspirację lub napędza twoją wyobraźnię. Wchłaniaj stare filmy, nowe filmy, muzykę, książki, obrazy, fotografie, wiersze, sny, przypadkowe rozmowy, architekturę, mosty, znaki drogowe, drzewa, chmury, zbiorniki wodne, światło i cienie. Wybieraj tylko te rzeczy, z których masz kraść, które przemawiają bezpośrednio do twojej duszy. Jeśli tak zrobisz, twoje prace – i kradzieże – będą autentyczne. Autentyczność jest bezcenna; oryginalność nie istnieje. I nie zawracaj sobie głowy ukrywaniem swojego złodziejstwa – obnoś się z nim, jeśli masz na to ochotę. W każdym razie zawsze pamiętaj, co powiedział Jean-Luc Godard: „Nie chodzi o to, co skądś zabierasz – chodzi o to, gdzie zabierasz.
— Jim Jarmush
Żeby sięgnąć po to, czego chcesz od życia,
musisz uciszyć swoich krytyków,
zaczynając od tego największego:
-siebie samego
— Regina Brett
Reposted fromviolethill violethill viastonerr stonerr

Nikt nie może Cię uratować,
tylko Ty sam
a wart jesteś uratowania.
niełatwo będzie zwyciężyć w Twojej wojnie
ale jeśli w ogóle coś warto wygrać
to właśnie ją.

— Bukowski.
Reposted fromataliaboo ataliaboo viastonerr stonerr
2072 4b1c 390
Reposted fromdusielecc dusielecc viastonerr stonerr
Wszyscy wracają kiedyś do miejsc, z których chcieli uciec.
— Hłasko
Reposted fromunr-eal unr-eal viastonerr stonerr
- "Są takie noce, przyjacielu, kiedy świat się kończy"! Wiesz, kto to napisał? - Nie. Ale wiem, że jeśli są takie noce, kiedy świat się kończy, to muszą być i takie noce, kiedy świat się zaczyna. 
— Borszewicz "Pomroki"
Reposted fromstrangeee strangeee viastonerr stonerr
5055 922f 390
Reposted fromharpagan harpagan viastonerr stonerr
A gdy nikt się tego nie będzie spodziewał - rozkwitnę!
Reposted fromiamstrong iamstrong viastonerr stonerr
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl