Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 23 2017

0706 ebf2 390
ja i moje lustro

Każdy z nas jest mordercą. Każdy z nas albo zabił jakieś uczucie w innych, albo zabił coś w samym sobie.

Reposted frommefir mefir viagdziejestola gdziejestola
0168 0d3c
Reposted fromkudlaty kudlaty
1225 ccf6 390
Reposted fromhawke hawke viakudlaty kudlaty
0724 cd44 390
Reposted fromscorpix scorpix viakudlaty kudlaty
Nigdy nie rań kogoś, kto mówi, że Cię kocha i przy tym patrzy Ci głęboko w oczy. Kogoś, kto nie wstydzi się płakać przy Tobie, ani śmiać się w głos. Nie wiesz, jaka walka toczyła się w nim, zanim Ci zaufał. To ktoś, kto poznał życie z gorszej strony i nie zasługuje więcej na cierpienie.
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viakudlaty kudlaty
9320 fb7e 390
Reposted fromEmilieBronte EmilieBronte viastonerr stonerr
5098 f942 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viastonerr stonerr

October 08 2017

9162 46c9 390
Reposted fromtaSowa taSowa viaoczykocie oczykocie
0826 2d8b 390
Reposted fromheartbreak heartbreak viaoczykocie oczykocie
Jeszcze w szkole, pamiętam, mówiono nam, że w naszych organizmach jest węgla na 2000 ołówków, wapnia na 30 kawałków kredy i żelaza na jeden gwóźdź.

Dzieciom trzeba mówić co innego: że ich organizm można liczyć w diamentach, kielichach wina, filiżankach herbaty i balonach.

Leżała skulona jak płód. Lewą dłoń trzymałem... pod jej stopami, prawą na czubku głowy, objąłem ją mocniej, mocniej przytuliłem do brzucha mówiąc:

teraz jesteś moja
jesteś jak tysiąc diamentów
jak garść złotych obrączek
jak kreda na tysiąc gier w klasy.

— Julio Cortazar - Gra w Klasy
Reposted fromvith vith viapsychojunkie psychojunkie
4199 a079 390
Reposted fromsunlight sunlight viaoczykocie oczykocie
2197 4ea5 390
Reposted fromimyours imyours viaoczykocie oczykocie
1413 5013 390
Reposted fromhoppin-hobbit hoppin-hobbit viaoczykocie oczykocie
0333 f918 390
Haruki Murakami, Norwegian Wood
4822 77f2 390
Reposted fromfreakish freakish viaAng3ll Ang3ll

September 23 2017

8589 2c77 390
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl